De bestuursactiviteiten in 2022 bestaan uit het verder verwerven van sponsors en het in overleg met eerdergenoemde school selecteren van in aanmerking komende leerlingen voor ondersteuning door het Fonds.

Tevens voert het Fonds een administratie betreffende haar inkomsten, betreffende de bedragen besteed aan voor ondersteuning in aanmerking komende leerlingen en betreffende in aanmerking komende redelijke onkosten die aan bestuursleden zijn betaald. Voorts wordt administratie gevoerd betreffende de kosten die gemaakt worden teneinde een eenvoudige kantooradministratie te kunnen voeren en van al datgene wat nodig en nuttig kan zijn voor de uitvoering van het doel van de stichting.

Klik hier voor de Exploitatierekening en balans 2022.

De stichting kent een boekjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar. Na afloop van een kalenderjaar stelt de voorzitter in samenwerking met de secretaris en de penningmeester de jaarstukken op waaronder het financieel verslag van de penningmeester. Deze stukken worden in de jaarvergadering ter goedkeuring en decharge voorgelegd aan het volledige bestuur.

Ondertekening vindt plaats te Enkhuizen. Ongetekende publicatie van een overzicht op de website van het Fonds.