Het bestuur van de Stichting HWF bestaat uit onderstaande personen; de bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd.

Bernt Folmer, voorzitter, Enkhuizen

Amber Linders, secretaris, Loosdrecht

Peter Van Lieshoud, penningmeester, Amsterdam

Marijke de Jong, bestuurslid, Enkhuizen

Henk Roelvink, Bestuurslid, Enkhuizen

Arjen vd Veen, bestuurslid, Den Helder