Het bestuur van de Stichting HWF bestaat uit onderstaande personen; de bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd.

Stephan Kramer, voorzitter, Franeker

Martin Veul, secretaris, Zutphen

Peter Van Lieshoud, penningmeester, Amsterdam

Marijke de Jong, bestuurslid, Enkhuizen

Arjen vd Veen, bestuurslid, Den Helder

Henk Roelvink, bestuurslid, Enkhuizen