Het bestuur van de Stichting HWF bestaat uit onderstaande personen; de bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd.

Bernt Folmer, voorzitter, Enkhuizen

Martin Veul, secretaris, Zutphen

Peter Van Lieshoud, penningmeester, Amsterdam

Marijke de Jong, bestuurslid, Enkhuizen

Henk Roelvink, Bestuurslid, Enkhuizen

Arjen vd Veen, bestuurslid, Den Helder

Amber Linders, bestuurslid, Loosdrecht